top of page

Norma zakładowa

Norma Zakładowa SKyWood Amdeusz Lesiak 

OPRACOWANA NA PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN

1116:2018-04, PN-EN 14749:2007; PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6

I WSTĘP

1. Przedmiot normy

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania techniczne oraz tolerancje wymiarowe i produkcyjne mebli na wymiar sprzedawanych i produkowanych przez firmę SkyWood Amadeusz Lesiak zwaną dalej Wykonawcą, która jest producentem mebli na wymiar tj. meble kuchenne, szafy, garderoby, meble pokojowe, biurowe oraz łazienkowe. Meble produkowane są z wykorzystaniem płyty meblowej, blatów meblowych oraz szkła laminowanego oraz lakierowanego, zwane dalej produktem.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Norma Zakładowa jest integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy i wiąże strony, pod warunkiem, że nic innego nie wynika z pisemnych umów zawartych między upoważnionymi przedstawicielami stron. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi równocześnie akceptację Normy Zakładowej przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Strony podejmujące współpracę z uwzględnieniem Normy Zakładowej, podejmują ją w dobrej wierze, przy zachowaniu zasad rzetelności i uczciwości oraz z poszanowaniem prawa.

3. Zakres stosowania normy zakładowej

Wymagania Normy Zakładowej winny być stosowane podczas projektowania, produkcji, montażu i odbiorach końcowych mebli przez Wykonawcę oraz Zamawiającego lub przez ich przedstawicieli. Określa ona zasady i tryb składania zamówień oraz wykonania wyrobów znajdujących się w ofercie handlowej SkyWood Amadeusz Lesiak w tym wyrobów na indywidualne zamówienie Zamawiającego.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU

1. Określenia podstawowe normy

Niniejsza Norma Zakładowa stworzona została w oparciu o Polskie Normy : PN-EN 1116:2018-04, PN-EN 14749:2007, PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6 oraz w odniesieniu do ustaleń wewnątrz.

2. Materiały składowe mebli

Materiały składowe w postaci płyt meblowych oraz blatów meblowych użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3

https://kronosfera.pl/certyfikaty-i-atesty 

https://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty

https://www.egger.com/shop/pl_PL/support/downloads

Materiały składowe w postaci szkła laminowanego, hartowanego lub lakierowanego użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6; PN-EN 12150-1

 

3. Budowa szaf, garderób, szafek kuchennych oraz innych mebli na wymiar oraz ich warunki techniczne i tolerancje

a) Boki mebla

1) Boki meblowe wykonane z płyty laminowanej, akrylowej lub płyty mdf lakierowanej

2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm

3) Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są za pomocą wkrętów do drewna.

4) W bokach z półkami wykonane są nawiercenia fi 5 (z dokładnością na wysokości +/- 3mm) do podpórek na półki (w standardowych szafkach dolnych jedna półka, w standardowych szafkach górnych 2 półki), dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm

5) W razie potrzeby w tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 4mm na głębokość +/- 10mm z przesunięciem od tyłu od 1mm do 30mm. ( dot. szafki kuchenne)

6) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.

7) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.

8) Bok skręcany jest z wieńcem dolnym i górnym za pomocą wkrętów, konfirmantów, minifixów, kątowników z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm oraz kołków drewnianych ( dot. szafki kuchenne)

9) Przesunięcia między bokiem a wieńcem dolnym i górnym są w granicach +/- 1,8 mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.

10) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm

11) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

12) Wymiar boków powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

 

  dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

  grubość 

 

długość +/- 1,5mm

 

szerokość +/- 1,5mm

 

przekątna +/- 1,5mm

 

wichrowatość +/- 2mm na 1mb

b) Wieńce górne i dolne

1) Wieńce meblowe wykonane z płyty laminowanej, akrylowej lub płyty mdf lakierowanej

2) Podczas procesu cięcia wieńca na odpowiednią długość powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny.

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm

4) W razie potrzeby w tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 4mm na głębokość +/- 10mm z przesunięciem od tyłu od 1mm do 30mm.

5) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.

6) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.

7) Wieniec skręcany jest z bokiem za pomocą wkrętów, konfirmantów, minifixów, kątowników z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm oraz kołków meblowych

8) Przesunięcia między wieńcem a bokiem są w granicach +/- 1,8mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.

9) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.

10) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

11) Wymiary wieńców powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

  Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

  grubość +/- 0,5 mm

  długość +/- 1,5mm

  szerokość +/- 1,5mm

  przekątna +/- 1,5mm

  wichrowatość +/- 3mm na 1mb

   

     

c) Półki meblowe

1) Półki meblowe wykonane z płyty laminowanej.

2) Podczas procesu cięcia półki na odpowiednią długość powstaje rzaz (pocięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm

4) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.

5) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.

6) Półka zamontowana jest do boku mebla za pomocą złącza Rafix lub jeśli zachodzi taka potrzeba za pomocą kątownika z tworzywa sztucznego z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm na wysokości, szerokości i głębokości. W przypadku półek niekonstrukcyjnych może ona zostać zamontowana na podpórkach metalowych (luźna)

7) Głębokość półki w stosunku do boku może być mniejsza od 0mm do 50mm (inna głębokość półek możliwa po dodatkowych ustaleniach) oraz do 100 mm w przypadku systemu przesuwnego

8) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm

9) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

10) Wymiary półek powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

  Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

 grubość +/- 0,5 mm

  długość +/- 1,5mm

  szerokość +/- 1,5mm

  przekątna +/- 1,5mm

  wichrowatość +/- 3mm na 1mb

d) Tylna płyta zwana „ plecami” mebla

1) Tylna płyta może być wykonana płyty HDF 3-4mm, płyty laminowanej lub płyty mdf.

2) Podczas procesu cięcia płyt na odpowiednie wymiary powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem, wieńcem, zaślepką lub półką jest lekko widoczny.

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do 0,8 mm

4) Tylną płytę montuje się w zależności od grubości pleców i konstrukcji mebla za pomocą : złącz Rafix, zszywek, gwoździ, wkrętów, kątownika z tworzywa sztucznego lub metalowego z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm na wysokości, szerokości i głębokości

5) Wymiary tylnej płyty powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

  Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm

  długość +/- 2mm

  szerokość +/- 2mm

  przekątna +/- 2mm

  wichrowatość +/- 3mm na 1mb

e) Fronty meblowe

1) Fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej, płyty mdf akrylowanej lub lakierowanej, drewna, forniru, szkła, aluminium oraz systemowe w ramach stalowych lub aluminiowych

2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,5mm

3) Zawiasy w razie potrzeby przykręcane są do frontów za pomocą wkrętów do drewna.

4) We frontach z uchwytem wykonywane są otwory pod uchwyt w odległościach zależnych od rodzaju uchwytu z dokładnością na wysokości i szerokości +/- 1mm

5) Krawędzie okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.

6) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.

7) Fronty wykonywane są z wysokości i szerokości od 4mm do 8mm mniejsze od korpusu szafki.

8) We frontach witrynowych szkło montowane jest w zależności od typu frontu na silikon, listwy lub specjalne zaczepy do szyb.

9) Tolerancja wycięć pod szkło we frontach witrynowych na szerokości, wysokości i przekątnej wynosi +/- 2mm

10) W przypadku frontów systemowych stalowych i aluminiowych dopuszcza się na powierzchniach listew i torów odpryski na powierzchni z tolerancją do +/- 0,8 mm powstałe podczas procesu cięcia na odpowiednią długość

11) Wymiar frontów powinien mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

  Nazwa tolerowanej wartości

    Tolerancja

  długość

  szerokość

  grubość

  Wymiary gabarytowe frontów

± 1 mm

± 1 mm

± 0,5 mm

  Odchylenia od prostolinijność

  2,5 mm / 1 mb

  2,5 mm / 1 mb

x

  Wichrowatość

  2,5 mm / 1 mb

  2,5 mm / 1 mb

x

  Kąt narożnika

± 2°

±   2°

x

  Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5mm do wysokości     900mm, od wysokości 901mm do 2500mm

firma SkyWood Amadeusz Lesiak   

    nie gwarantuje stabilności produktów bez zastosowania specjalnych elementów napinających. W przypadku frontów systemowych dopuszczalne wygięcie wzdłużne od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5mm do wysokości 900mm, od wysokości 901mm do 2500mm +/- 5,0 mm

f) Blaty kuchenne i meblowe

1) Blaty mogą być wykonane z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL, kompozytu, płyty laminowanej dwustronnie, kwarcytu, kamienia lub konglomeratu.

2) Grubość blatu jest określana indywidualnie ze względu na różne materiały.

3) Podczas procesu cięcia blatów na odpowiednie wymiary powstaje rzaz po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem, zaślepką lub drugim blatem jest lekko widoczny.

4) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1mm

5) Blaty montuje się do mebli za pomocą wkrętów których długość jest dobierana do grubości blatu. Klej w przypadku blatów z kompozytu

6) Wymiary blatów powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

  Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

  grubość

  długość

  szerokość

  przekątna

  wichrowatość

  +/- 0,5 mm

  +/- 2mm

  +/- 2mm

  +/- 2mm

  +/- 2mm na 1mb

4. Dopuszczalne wady powierzchni i elementów widocznych mebli.

a) Warunki obserwacji i oceny wad

Meble należy oglądać przy rozproszonym świetle dziennym lub równoważnym. Obserwator powinien znajdować się w odległości 1m od mebli (jeżeli norma nie stanowi inaczej), obserwując je prostopadle nieuzbrojonym okiem.

b) Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad zgodna z warunkami obserwacji i oceny wad elementów wykonanych z płyt meblowych, płyt akrylowych, płyt lakierowanych, frontów drewnianych, fornirowanych, wszystkich rodzajów blatów oraz frontów systemowych stalowych i aluminiowych

  Rodzaj wady

  widoczne podczas     obserwacji z odległości mniejszej niż 1m

  widoczne podczas  obserwacji z  odległości większej niż 1m

  drobne wady punktowe , uszkodzenia i wtrącenia ciał obcych

  dopuszczalne

n niedopuszczalne

  zarysowania oraz drobne uszkodzenia nie przekraczające 3mm

  dopuszczalne

  niedopuszczalne

  wady liniowe krawędzi do 2mm na 1mb

  dopuszczalne

  dopuszczalne

  wady liniowe krawędzi przekraczające 2mm na 1mb

  niedopuszczalne

= niedopuszczalne

  plamy, smugi oraz wszelkie niedoskonałości powierzchni mebli

  dopuszczalne

  niedopuszczalne

  zamaskowanie drobnych    niedoskonałości powierzchni, krawędzi, drobnych uszkodzeń, pęknięć i zarysowań poprzez zamalowanie wady specjalistycznym korektorem lub  woskiem do mebli

  dopuszczalne

  niedopuszczalne

  odchylenia wymiarów mieszczące się w granicach opisu i tabelach punktu 3 podpunkt a, b, c, d, e, f

  dopuszczalne

    dopuszczalne

  odchylenia wymiarów nie mieszczące się w granicach opisu i tabelach punktu 3 podpunkt a, b, c, d, e, f

    niedopuszczalne

    niedopuszczalne

  Widoczne połączenia elementów    aluminiowych we frontach systemowych do +/- 0,5 mm

  dopuszczalne

  dopuszczalne

c) Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad zgodna z warunkami obserwacji i oceny wad elementów wykonanych ze szkła lakierowanego:

  Rodzaj wady

  Ilość występowania

  Pęcherze powietrza otwarte (pękające)

  Niedopuszczalne

  Wady liniowe w postaci rys Dopuszczalne o łącznej długości do 20 mm i max. długości rysy do 10 mm na 1 m² Plamy , smugi

  Dopuszczalne jeżeli nie są widoczne z odległości ok. 1 m w oświetleniu dziennym.

  Wady powłoki lakierniczej

  Dopuszcza się wady nie skupione (tzw. rozgwieżdżone niebo) o wielkości punktów ok. 0,5 mm. Powierzchnia lakieru powinna być jednorodna. Dopuszcza się niewielkie zacieki w pasie brzeżnym o szerokości ok. 10 mm

d) Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad zgodna z warunkami obserwacji i oceny wad elementów wykonanych ze szkła laminowanego:

WADY PUNKTOWE (pęcherze)

  Wielkość wady w       

   mm

 

≤ 0,8 mm

  0,8 ÷ 3 mm

  Powierzchnia szkła

 

  Wszystkie  wielkości

≤ 2 m²

≤ 4 m²

≤ 6 m²

> 8 m²

  Liczba      dopuszczalnych wad

2 szyby 3 szyby 4 szyby ≥ 5 szyb

  bez ograniczeń , jednak nie mogą występować w skupiskach*

1
2
3
4

2
3
4
5

  1/m² 1/m² 2/m² 2/m²

1/m² 1,5/m² 2,4/m² 3/m

WADY LINIOWE

  Powierzchnia szkła

  Wady liniowe o długości ≥ 20 mm

≤ 5 m²

  niedopuszczalne

5 ÷ 8 m²

1 wada

> 8 m²

2 wady

Wady liniowe o długości mniejszej niż 20 mm są dopuszczalne.

WADY OPTYCZNE

W polu widzenia (z odległości 2 m) nie dopuszcza się występowania zmarszczek, smug, pęknięć itp. Wady w pasie brzeżnym przewidzianym do obramowania , które nie przekraczają 5 mm są dopuszczalne

bottom of page